உள்நாட்டுமுக்கிய செய்திகள்

உயர்தர பரீட்சை பெறுபேருகள் வெளியீடு!

2020ஆம் ஆண்டு க.பொ.த உயர்தர பரீட்சை பெறுபேறுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.இதனை இணையத்தினூடாக பார்வையிட முடியும்.

https://www.doenets.lk/examresults

Related Articles

Back to top button
கோவிட்19 பரவல்