உள்நாட்டுசமீபத்தியமுக்கிய செய்திகள்விஷேட செய்தி

இலங்கை மக்களுக்கான விஷேட அறிவித்தல்

இலங்கையில் எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை முதல் இரண்டு கிழமைகளுக்கு பொது நிகழ்வுகள்,திருமண நிகழ்வுகள் நடாத்த முற்றாகத் தடை இராணுவ தளபதி சஷேந்திர சில்வா தெரிவித்துள்ளார்.

Related Articles

Back to top button
கோவிட்19 பரவல்